โรงพยาบาล
เพื่อผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความสุขของผู้สูงวัย

 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน Geriatrics Emergency Department Accreditation (GEDA) เป็นโรงพยาบาลแรกในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในระดับ Bronze Standard และ เป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 5 นอกประเทศสหรัฐอเมริกา*
 • กว่า 300,000 รายของผู้สูงวัยอายุ มากกว่า 60 ปี ได้เข้ารับการดูแล รักษาที่ Age-friendly Hospital (ปี 2546-2565)
 • ผู้สูงวัยกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรักษาที่ Age-friendly Hospital (ข้อมูลถึงปี 2564)

ดูแลผู้สูงวัย แม้ในยามวิกฤติ

อุบัติเหตุ และหกล้มเรื่องใหญ่ในผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อวัยวะบางส่วนจะเริ่มทำงานช้าลงและทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิม ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะเรื่องการหกล้ม ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิต สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปจะมีแนวโน้มหกล้ม ร้อยละ 28-35 ต่อปี และจะเพิ่มเป็นร้อยละ 32-42 เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 เป็นต้นไป โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ให้ความสำคัญในการดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดการหกล้มในผู้สูงวัย รวมไปถึงศูนย์อุบัติเหตุ และฉุกเฉินพร้อมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

 • มีประกาศรหัสอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma code) – เป็นการกำหนดขึ้นเพื่อให้การดูแลมีประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่บาดเจ็บ
 • รถพยาบาลฉุกเฉินสามารถออกจากปฏิบัติการได้ภายใน 2 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บุคลากรในระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (EMT) ที่มีการรับรองตามมาตรฐานสากลเพื่อการรักษาและการลำเลียงผู้ป่วย
 • โปรแกรมการคัดกรองภาวะเสี่ยงการหกล้มในผู้สูงอายุ โปรแกรมการออกกำลังกายป้องกันการหกล้ม รวมไปถึงการรักษา การผ่าตัดที่ทันท่วงทีในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด การฟื้นฟูร่างการช่วยให้ผู้สูงวัยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด

การสำลักเงียบ

เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และอาจร้ายแรงโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคทางระบบประสาท (เช่น Stroke, Parkinson’s, Dementia) พบว่ามีภาวะสำลักเงียบถึง 40-70% ร่วมกับมีภาวะกลืนลำบากได้สูงถึง 50-75% กรณีผู้สูงอายุที่มีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อแล้ว พบมีภาวะสำลักเงียบสูงถึง 71%ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี พบอัตราเสียชีวิตด้วยภาวะปอดติดเชื้อจากการสำลักสูงถึงเกือบ 30% ศูนย์แก้ไขการกลืนและสำลัก จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านปัญหาการกลืนโดยเฉพาะ มีการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยในบางกรณีอาจจำเป็นต้องตรวจประเมินด้วยเครื่องมือพิเศษ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุความผิดปกติในการกลืนที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ

มาตรการดำเนินการเพื่อให้บรรลุมาตรฐานระดับสูง ได้แก่

 • ป้ายขนาดใหญ่ในโรงพยาบาลเพื่อให้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
 • จัดให้มีโซนที่นั่งพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ
 • ห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามมาตรฐานการออกแบบตามข้อบังคับของ American with Disabilities Act (ADA) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ที่ใช้รถเข็นอย่างเต็มที่
 • รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ยา ขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้สูงอายุอ่านได้ง่ายขึ้น
 • บริการเภสัชกรรมคลินิกเพื่อให้คำแนะนำ และตรวจสอบความปลอดภัยของยา
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อช่วยดูแลปัญหาด้านโภชนาการ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • มีแพทย์สหสาขาวิชาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลอยู่เสมอ

การันตีคุณภาพดูแลผู้สูงอายุยอดเยี่ยม

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความสุขของผู้สูงวัย #AgeFriendlyHospital เป็นโรงพยาบาลแรกในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Geriatrics Emergency Department Accreditation (GEDA) ในระดับ Bronze Standard เป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 5 นอกประเทศสหรัฐอเมริกา รองจาก โรงพยาบาลในประเทศแคนนาดา 2 แห่ง สเปน 1 แห่ง และบราซิล 1 แห่ง จาก American College of Emergency Physicians ประเทศสหรัฐอเมริกา*

 • ผู้สูงอายุมั่นใจแม้ในยามวิกฤติ ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ที่แรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย สูงอายุในห้องฉุกเฉิน
 • ดูแลผู้สูงอายุฉุกเฉิน มากกว่า 3,000 คน/ปี
 • มีทีมแพทย์ทุกสาขาและพยาบาล มีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุ ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนก่อนเจ็บป่วย
 • ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ตั้งแต่รับที่บ้าน ถึงโรงพยาบาลและบริการกลับบ้าน อย่างปลอดภัย ด้วยรถพยาบาล แพทย์ พยาบาล สหสาขา
 • การออกแบบอย่างพิถีพิถัน เฉพาะเจาะจงและเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ตามข้อบังคับจาก American Medical Association ในประเทศสหรัฐอเมริกา

*การรับรองจาก American College of Emergency Physicians ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2565 – 15 เมษายน 2568

Total Geriatric Solution

บริการที่โดดเด่น

ความประทับใจของผู้รับบริการ