การดูแลสุขภาพ

เป้าหมายหลักของสมิติเวช คือการที่เราไม่อยากให้ใครป่วย แนวทางการรักษาของเราจึงเน้นไปที่การป้องกันและส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ โรคหลายอย่างสามารถลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการป่วยได้ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน และเปลี่ยนการบริโภคเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่ดี เริ่มต้นจากการเปลี่ยนการกินอาหารและออกกำลังกายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอาหารที่มีโภชนาการถูกต้อง หรือการออกกำลังกายที่ไม่ทำให้เจ็บปวดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

หากท่านต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติม แพทย์และเจ้าหน้าที่ของเราประจำศูนย์สุขภาพ (Wellness Center) พร้อมที่จะให้บริการอยู่เสมอ รวมถึงการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรเพื่อให้ท่านรู้เท่าทันสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป