ศูนย์จักษุ

สุขุมวิท วิง (อาคาร 2) ชั้น 4 Monday-Friday 08.00-20.00, Saturday-Sunday 09.00-17.00 66 (0) 2022-2998, 66 (0) 2022-2999 info@samitivej.co.th
สมิติเวช สุขุมวิท

คลินิกตาที่โรงพยาบาลสมิติเวช ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และมีการดำเนินการโดยแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติให้การดูแลทางจักษุวิทยาที่ดีที่สุด เรามีทีมจักษุแพทย์ที่ผ่านการรับรองและทีมพยาบาลที่พร้อมให้บริการทั้งในเรื่องการมองเห็น การตรวจสุขภาพ การทดสอบและการรักษาโรคต้อหินและต้อกระจก เรามีความภาคภูมิใจในการเป็นคลินิกตาอันดับหนึ่งที่ใช้นวัตกรรมใหม่ เราให้การรักษาโดยการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้ป่วย

เราให้บริการผู้ป่วยมานานกว่า 25 ปีที่ผ่านมา เราตระหนักดีว่า ดวงตาเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้เรายังตระหนักว่าอวัยวะที่สำคัญเหล่านี้ต้องมีสุขภาพดีเสมอ จักษุแพทย์ของเรามีประจำทุกวันทั้งนอกเวลาทำงาน นอกจากนั้นคุณสามารถติดต่อจักษุแพทย์ของเรา ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อขอคำปรึกษาได้อีกด้วย

บริการของเรา

• การทดสอบการมองเห็น เพื่อจัดหาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม
• การทดสอบโดยใช้ภาพ เพื่อตรวจสอบโรคตาหรือปัญหาของระบบประสาทตา
• การวินิจฉัยและการรักษา โรคเกี่ยวกับตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจก โรคตา โรคเบาหวานในตา เป็นต้น
• การผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้เลนส์และสลายต้อกระจกอุปกรณ์เทียม
• การผ่าตัดต้อหิน
• ผ่าตัดแก้ไขดวงตา ( ตาเหล่ )
• การทดสอบการมองเห็น เพื่อจัดหาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม

อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์

• ห้องตรวจ และการให้คำปรึกษาต่างๆ
• ห้องทดสอบสายตา
• วัดสายตา
• การวัดความดันลูกตาในโรคต้อหิน
• การทดสอบการมองเห็น
• ห้องตรวจโดยใช้กล้อง Fundus เพื่อวินิจฉัยและถ่ายภาพจอประสาทตา
• ห้องวิเคราะห์ภาพและเลนส์
• ห้องตรวจเลเซอร์
• เครื่องสลายต้อกระจก
• อุปกรณ์เลเซอร์ตา
• คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลภาพ