ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

เคาน์เตอร์ 4 อาคาร 1 ชั้น 1 ทุกวัน เวลา 09:00 - 17:00 น. 66 (0) 2022-8491 info@samitivej.co.th
สมิติเวช สุขุมวิท

เปิดเผยความซับซ้อนของระบบสมอง

ระบบประสาทและสมองเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุด การรักษาความผิดปกติทางสมองต้องการความมุ่งมั่น ความช่ำชอง และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทและสมองของเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองของมนุษย์เป็นอย่างดียิ่ง

ที่ศูนย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและศรีนครินทร์ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด การรักษาระบบประสาทและสมองมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางเราได้ติดตามและปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เรามีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุด (CT scan) รวมทั้งเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)

ผู้เชี่ยวชาญของเราเตรียมพร้อมสำหรับการรักษาทุกรูปแบบตั้งแต่ ปวดหัวอย่างเบา ๆ ลมชัก สมองเสื่อม ไปจนถึงโรคหลอดเลือดสมอง เราช่วยผู้ป่วยในทุก ๆ ก้าวของการรักษา ตั้งแต่การวินิจฉัยเบื้องต้นจนถึงการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อบำบัดฟื้นฟูและติดตามเยี่ยมไข้เพื่อประมวลผล

บริการของเรา

 • ตรวจสอบ ประเมินผล รักษา และป้องกันผู้ป่วยทั้งอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งบางส่วนหรือทุกส่วน ของร่างกาย ความเจ็บปวด การเคลื่อนไหวผิดปกติ พฤติกรรมผิดปกติ ความจำเสื่อม หน้ามืด เวียนศีรษะ ปวด ศีรษะ เหน็บชา เสียวฟัน และอื่นๆ
 • การฟื้นฟูสมรถภาพของระบบประสาทและสมอง
 • คลินิกโรคหลอดเลือดสมองทั้งสมองตีบ และเส้นเลือดแตก
 • คลินิกการปวดศีรษะและปวดร้าวที่ใบหน้า
 • คลินิกเวียนศีรษะ วูบ หน้ามืดและเป็นลมบ่อย
 • คลินิกปวดฉับพลันและเรื้อรัง
 • คลินิกการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่น โรคพาร์กินสัน
 • คลินิกโรคความจำเสื่อมและพฤติกรรมผิดปกติ
 • คลินิกโรคระบบประสาทส่วนปลาย
 • คลินิกโรคลมชัก

อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 •  เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG)
 • เครื่องมือตรวจความผิดปกติขณะหลับ
 • ห้องตรวจที่มีอุปกรณ์ในการดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน