ศูนย์วัคซีนผู้ใหญ่

ศูนย์วัคซีนผู้ใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 488 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 เปิดบริการทุกวัน 09.00-17.00 น. 02-378-9085 info.srinakarin@samitivej.co.th
สมิติเวช ศรีนครินทร์

Because vaccines matter

เพราะวัคซีนเป็นเรื่องที่จำเป็น

การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา

เพราะวัคซีนไม่ใช่เรื่องจำเป็นเฉพาะกับเด็กๆ เท่านั้น แต่ยังจำเป็นในผู้ใหญ่เช่นเดียวกันเนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายจากการได้รับวัคซีนในวัยเด็กจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อท่านสูงวัยขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคนิวโมคอคคัส, โรคไข้หวัดใหญ่, โรคคอตีบ, โรคไอกรน, โรคบาดทะยัก รวมถึงไวรัสตับอักเสบบีซึ่งอาจนำไปสู่โรคมะเร็งตับได้ นอกจากนี้ราชวิทยาลัย อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ยังได้แนะนำให้ผู้ใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์วัคซีนผู้ใหญ่ สมิติเวช เล็งเห็นความสำคัญถึงการให้ภูมิคุ้มกันในโรคที่สามารถป้องกันได้ ทางศูนย์วัคซีนมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เพื่อให้บริการสำหรับ ชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย รวมไปถึง นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก

การบริการ 

 • บริการให้คำปรึกษาเรื่องวัคซีนเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่, ผู้สูงอายุ ,ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังต่างเช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไต โรคทางเดินหายใจ ยกเว้นวัคซีนเกี่ยวกับทางด้านสูติฯ และเด็ก
 • ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและการปฏิบัติตัว โดยแพทย์ พยาบาล เพื่อรับคำแนะนำเรื่องการป้องกันโรค การรับวัคซีน และยาป้องกันมาลาเรีย ตลอดจนให้คำแนะนำหลังการเดินทาง
 • ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน Vaxine Log ที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อออกแบบวัคซีนเฉพาะบุคคล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะสามารถทำให้ท่านได้รับคำแนะนำการดูแลสุขภาพ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนที่เหมาะสม ในแต่ละบุคคล
 • รับ E-vaccine book ประวัติการรับวัคซีนอิเลกทรอนิกส์ประจำตัวท่าน เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับวัคซีน รวมถึงตารางการนัดหมายครั้งต่อไป

วัคซีนและยาที่ให้บริการ

 • วัคซีนป้องกันโรคไข้สุกใส
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบB
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบA
 • วัคซีนป้องกันหัด คางทูม หัดเยอรมัน
 • วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก สำหรับผู้ใหญ่
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ, บาดทะยัก สำหรับผู้ใหญ่
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอแบบฉีด สำหรับผู้ใหญ่
 • วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้รากสาดน้อย
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ
 • ยาป้องกันมาลาเรีย