เตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

เตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

หากคุณต้องการเข้ารับบริการที่สมิติเวช คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ที่ตรงกับอาการ พร้อมดูรายละเอียดตารางการออกตรวจ รวมถึงประวัติและความชำนาญของแพทย์ ได้จากเว็บไซต์ของเราโดยตรง

ในกรณีที่ท่านต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมช่วยตอบทุกข้อสงสัยของท่าน โดยสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 02-022-2222 หรืออีเมล info@samitivej.co.th

หากท่านเป็นสมาชิก The Divine Reborn หรือ Samitivej FIRST ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากเจ้าหน้าที่ประจำตัวของท่าน หรือบริการผู้ช่วยด้านสุขภาพ (Health Assistant) ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางแอพพลิเคชัน Samitivej PLUS ได้ทันที