ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

อาคาร 1 ชั้น 4 ทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น. 66 (0)2 022-2399-2400 info@samitivej.co.th
สมิติเวช สุขุมวิท
สมิติเวช ศรีนครินทร์

สนับสนุนผู้ป่วยและการฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาวะปกติ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประเมินและฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายเสื่อมสมรรถภาพจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูพร้อมทีมนักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพที่มีประสบการณ์

นอกจากนี้ ยังให้บริการกายภาพบำบัด รักษา อาการปวดและเสื่อม ในระบบโครงสร้าง กล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ  มีเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการคนไข้ มีโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด รวมทั้งป้องกันการกลับเป็นซ้ำเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริการของเรา

 • ตรวจ ประเมิน วินิจฉัยและวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคระบบกระดูกและข้อโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย ด้วยวิธีการดึง การดัด การบริหารร่างกาย และการใช้อุปกรณ์ทางฟิสิกส์ โดยนักกายภาพบำบัด และนักกายอุปกรณ์
 • ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์ช่วยในกิจกรรมของมือและแขนที่อ่อนแรง โดย นักกิจกรรมบำบัด
 • ฝึกการพูดโดยนักอรรถบำบัด

ให้บริการทำกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ป่วยแต่ละประเภท ดังนี้

 • ผู้ป่วยโรคระบบกระดูกและข้อ
 • ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า  ปวดไหล่
 • ผู้ป่วยโรคระบบประสาท เช่น อัมพฤกษ์  อัมพาต  กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • ผู้ป่วยเด็กพัฒนาการช้า
 • ผู้ป่วยโรคปอดและถุงลมปอด
 • ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ป่วยโรคเฉพาะสตรีที่เกี่ยวข้องกับเอ็นและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดหลัง ปวดไหล่ คลินิก เท้า , กายอุปกรณ์และ ตัดรองเท้าเพื่อการรักษา

เทคโนโลยีทางการแพทย์

 • ห้องพิเศษสำหรับกายภาพบำบัด ห้องกิจกรรมบำบัด และห้องออกกำลังกาย
 • ห้องเคาะปอดแยกพิเศษพร้อมอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • เครื่องอัลตร้าซาวด์ ทั่วไป และอัลตร้าซาวด์ร่วมกับไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
 • เครื่องให้ความร้อนลึก shortwave, เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าความถี่สูง เพื่อลดอาการปวด
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า สำหรับกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง เช่น กล้ามเนื้อใบหน้า กล้ามเนื้อแขนขา
 • เครื่อง Laser
 • เครื่องดึงคอและหลัง
 • เครื่องช่วยลดบวมของแขนขา
 • เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่า เพื่อป้องกันข้อเข่าติด ในผู้ป่วยผ่าตัดเข่า
 • เครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  – เครื่องวัดกำลัง มือ, เครื่องวัดกำลังขา, เครื่องวัดความจุปอด, เครื่องวัดความอ่อนตัวของหลัง
  – เครื่องวัดสัดส่วนไขมันในร่างกาย
 • เตียงปรับระดับ เพื่อปรับความดัน และฝึกการถ่ายน้ำหนักในผู้ป่วยนอนนาน หรืออ่อนแรงขา
 • ลู่วิ่งไฟฟ้า / จักรยานไฟฟ้าสำหรับออกกำลังกาย
 • เครื่องออกกำลังกายโดยพยุงส่วนต่างๆ ของร่างกาย Red Cord เพื่อกระตุ้นระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ เพื่อลดอาการปวดเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว และทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างปกติและสมดุล
 • อุปกรณ์การตรวจประเมิน ความพร้อมในการทำงาน Functional Capacity Evaluation ก่อนเข้าประจำการ(Return to Work)
 • เครื่องตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า เพื่อวินิจฉัยโรคระบบประสาทส่วนปลายและกล้ามเนื้อ