ศูนย์กระดูก ข้อ และกระดูกสันหลัง

ศูนย์รักษาโรคกระดูกสันหลัง แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ชั้น 1 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 66 (0) 2378-9242  info.srinakarin@samitivej.co.th
สมิติเวช ศรีนครินทร์
 • ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดหลังได้รับการประเมินสภาวะเสี่ยงอย่างละเอียดก่อนทำการรักษา ทุกราย เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด
 • 100 % ของผู้ป่วยได้รับยาในการรักษาที่เหมาะสม ตามข้อบ่งชี้ในการใช้ 
 • ไม่มีผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษเกินความจำเป็น 
 • ศูนย์รักษา Failed Back แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียแปซิฟิค
 • อัตราการวัดผลสำเร็จของการผ่าตัดรักษา Failed Back เท่ากับ 89%  (เมื่อเทียบกับที่อื่น ๆ ซึ่งมีอัตราการวัดผลสำเร็จ = 73% ข้อมูลปี 2013-2015)

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นศูนย์รวมของแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกระดูกสันหลังที่มีประสบการณ์สูงและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ มีการใช้นวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคกระดูกสันหลังทั้งแบบไม่ผ่าตัดและแบบผ่าตัด เพื่อให้ได้ผลการรักษาแม่นยำ ตรงจุด 

นำทีมโดย ศ.เกียรติคุณนายแพทย์เจริญ  โชติกวณิชย์ อดีตประธานสมาคมโรคกระดูกสันหลังและข้อ ของประเทศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และ าสตราจารย์นายแพทย์ประกิต เทียนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์รักษา Failed Back (Revision Spine Center) แห่งแรกในเอเชีย แปซิฟิค

ผู้อำนวยการศูนย์รักษากระดูกสันหลังคด / อดีตประธานสมาคมโรคกระดูกและข้อของประเทศ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ผู้อำนวยการศูนย์รักษากระดูกสันหลังคด

 

บริการของเรา

Our Services

ศูนย์โรคกระดูกสันหลัง ให้บริการตรวจรักษาอาการผิดปกติทางกระดูกสันหลังและคออย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาทั่วไปจนถึงการรักษาโดยใช้วิธีการผ่าตัด ทั้งนี้ผู้ป่วยแต่ละรายจะได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อหาต้นเหตุของอาการและพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุด การตัดสินใจให้การรักษาจึงต้องการความพิถีพิถัน และความปลอดภัยสูงสุด

ด้านการบริการโรคกระดูกสันหลัง ให้การดูแลดังนี้

 • ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุน โปร่งบาง กระดูกสันหลังหักยุบ
 • ภาวะเนื้องอก กระดูกงอก มะเร็งกระดูก
 • การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกคอหรือกระดูกสันหลัง
 • การรักษาหรือผ่าตัดทางกระดูกสันหลังสำหรับผู้ป่วยเด็ก
 • การรักษาหรือผ่าตัดผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด
 • การติดเชื้อของกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อลดการกดทับประสาทไขสันหลัง
 • โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม (Cervical Spondylosis)
 • โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท (Herniated disc)
 • ข้อต่อกระดูกคอและสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทคอหรือสันหลัง
 • โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ (Spinal stenosis)
 • โรคกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)
 • การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหา Failed Back

 

อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์

ความพร้อมทางการแพทย์

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านการให้บริการ การตรวจวินิจฉัย การให้การรักษา รวมถึงการบำบัดรักษาอย่างครบวงจร อาทิ

 • ห้องตรวจผู้ป่วยที่ทันสมัย ห้องรักษาที่มีอุปกรณ์เครื่องมืออย่างครบครัน
 • ห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐานสูงพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีในการวินิจฉัยโรคทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ เช่น เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบนำวิถี เครื่องตรวจด้วยระบบแม่เหล็ก(MRI)
 • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัดที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง ทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดคอยให้คำแนะนำเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

Cutting-Edge Diagnostic and Treatment Approaches

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล การรักษาด้วยวิธีไม่ผ่าตัด จะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ดังนี้

 • รับประทานยาระงับปวดเพื่อลดการอักเสบ
 • การทำกายภาพบำบัด
 • การฉีดยาลดการอักเสบที่เส้นประสาท (Selective nerve root block)
 • การฉีดยาเข้าไขสันหลัง (Epidural steroid injection)

การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด

 • การทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังหดตัวลงโดยไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัด (Nucleoplasty)
 • การทำผ่าตัดโดยเปิดแผลเล็ก
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังเทียม (Total Disc Replacement)
 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง
 • การดามโลหะกระดูกสันหลังด้วยสกรูและแกนโลหะ
 • การฉีดกระดูกเทียม
 • การผ่าตัดโดยวิธีจุลศัลยกรรม (Microdisectomy)
 • การผ่าตัดด้วยกล้อง Endoscopic (Full Endoscoopic Lumbar Disectomy)

นวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่าตัดแผลเล็กเพื่อรักษาอาการปวดหลัง

 • การรักษาโรคภาวะกระดูกพรุน มักพบมากในผู้สูงอายุหรือผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนและอาจมาจากสาเหตุอื่น เช่น การใช้ยาบางชนิดอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้เกิดภาวะกระดูกพรุน การรักษาสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับอาการ อาทิ การรักษาโดยการใช้ยาร่วมกับการใส่เสื้อเกราะ การผ่าตัดในรายที่เป็นมากและการ ”ฉีดซีเมนต์” (Vertebroplasty) เป็นการฉีดสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสารทดแทนกระดูกเข้าไปที่กระดูกสันหลังเพื่อช่วยยึดกระดูกให้มั่นคงแข็งแรง ใช้เวลาในการรักษา 1-2 ชั่วโมง วิธีนี้จะช่วยให้หายปวดหลังและหยุดการยุบตัวของกระดูกสันหลังไม่ต้องเสี่ยงกับการเสียเลือดในการผ่าตัดมีแผลเล็กมาก นอนพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียงแค่ 1 วันก็สามารถกลับบ้านได้
 • การรักษาด้วยการผ่านคลื่นความร้อน เป็นการรักษาด้วยการนำเทคโนโลยี Disc Nucleoplasty ซึ่งเป็นหนึ่งในการรักษาแบบ MIS ( Minimal Invasive Surgery) หรือที่เรียกกันว่า แผลเล็กเจ็บน้อย โดยใช้วิธีการผ่านคลื่น Radio Wave เข้าไปเพื่อลดความดันบริเวณหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนมากดทับเส้นประสาท วิธีนี้จะไม่ทำลายหรือเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อใกล้เคียง ข้อดีของการรักษาด้วยการผ่านคลื่นความร้อนก็คือ ไม่ต้องผ่าตัดลดการสูญเสียเลือด ใช้เวลาในการรักษาน้อยเพียง 20-30 นาที คุณก็สามารถกลับบ้านได้และผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติภายใน 1-2 วัน
 • การรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง เป็นอีกหนึ่งวิธีในการรักษาโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทระดับเอวในขั้นที่รุนแรงและต้องเข้ารับการผ่าตัด แต่ด้วยนวัตกรรมการส่องกล้องผ่านจอ( Micro Endoscopic Discectomy) นี้จะช่วยในการรักษาง่ายขึ้นเนื่องจากกล้องที่มีกำลังการขยายสูงทำให้เห็นรายละเอียดต่างๆได้อย่างชัดเจนหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดกับเส้นประสาท
  ข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้คือ แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กเพียง 1.8 ซม. ใช้เวลาในการพักฟื้นสั้นและมีประสิทธิภาพในการรักษาสูงและเพื่อความแม่นยำปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ศูนย์กระดูกสันหลังและข้อ เราได้นำเทคโนโลยี Navigator System คือ ระบบคอมพิวเตอร์นำวิถีมาใช้ในการผ่าตัดเพื่อวิเคราะห์และช่วยในการตัดสินใจแนวทางการผ่าตัดให้ดีขึ้น
 • การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียม (Total Disc Replacement)
  เพื่อแก้ปัญหาหมอนรองกระดูกเสื่อม ซึ่งตัวหมอนรองกระดูกเทียมมีลักษณะเป็นโครงโลหะเลียนแบบกระดูกตามธรรมชาติ แกนกลางเป็นพลาสติคยืดหยุ่น และสามารถเคลื่อนไหวได้ใกล้เคียงหมอนรองกระดูกตามธรรมชาติ