โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรม ราคาออนไลน์
(บาท)
ราคาโปรโมชั่น
(บาท)
999 1,000
1,800
19,500 19,900
28,153
22,500 22,900
33,809

หมายเหตุ:

  • * ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  • ** ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ แต่ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
  • ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
  • สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ข้อมูลศูนย์บริการ

ศูนย์ชีวายั่งยืน ณ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์
ชั้น 1 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-378-9343
หรือติดต่อผ่านช่องทาง E-Mail : Snh.Geriatric@samitivej.co.th