Total Geriatric Solution

Total Geriatric Solution

เพราะผู้สูงวัย ต้องการการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่ใช่เฉพาะการดูแลแค่ทางด้านร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บ แต่ต้องดูแลแบบองค์รวม ทั้งด้านอารมณ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีจิตใจเบิกบานแจ่มใส ด้านร่างกายโดยการดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้ป่วย รวมไปถึงสภาพแวดล้อม ที่ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุ

Age-friendly Hospital โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพ และความสุขของผู้สูงวัย ให้การดูแลผู้สูงอายุแบบ 360 องศา

บริการตรวจรักษาโรคในผู้ป่วยสูงอายุ ประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ตรวจคัดกรองก่อนเกิดโรค ถ้าเป็นโรคแล้วก็จะรักษาเยียวยา ช่วยเหลือเพื่อพื้นฟูสภาพ จากนั้นก็จะติดตามผลการรักษามีการไปเยี่ยมถึงบ้าน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของผู้สูงอายุกับครอบครัว รวมถึงเป็นการประสานงานระหว่างทีมแพทย์กับครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด มีการส่งเสริมให้ความรู้ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธีและให้แนวทางในการสร้างสุขภาพที่ดี

Total Geriatric Solution

Health Protection สุขภาพดีอย่างยั่งยืน

แม้หลักการสหประชาชาติจะระบุว่า ผู้สูงอายุ คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว เซลล์ในร่างกายของมนุษย์เสื่อมสภาพลงทุกวัน เมื่ออายุมากขึ้นทุกระบบของร่างกาย ย่อมเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุย่อมไม่ใช่เพียงแค่เจาะเลือดหรือการตรวจร่างกายพื้นฐานอีกต่อไป

1. ตรวจร่างกายผ่านอุปกรณ์ TytoCare

ตรวจร่างกายผ่านชุดตรวจนอก TytoCare ตรวจหู ตรวจคอ วัดไข้ ฟังเสียงปอด เสียงหัวใจ ตรวจอาการผิดปกติ อ่านผลพร้อมปรึกษาแพทย์ทันทีผ่าน Samitivej Virtual Hospital

หมายเหตุ

 • ค่าปรึกษาแพทย์ผ่าน Samitivej Virtual Hospital ราคา 500 บาท (ระยะเวลาในการปรึกษาแพทย์ 15 นาที)
 • ค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท
 • ให้บริการเฉพาะ กรุงเทพ และปริมณฑล โดยต้องจองล่วงหน้า 1 วัน และจะต้องทำการชำระเงินก่อนถึงวันรับบริการ

2. โปรแกรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ที่บ้าน

Home Health Check-up จะช่วยลดความกังวลให้คุณได้ โดยโรงพยาบาลส่งบุคลากรทางการแพทย์เดินทางไปตรวจสุขภาพ พร้อมฟังผลจากแพทย์ผ่าน Samitivej Virtual Hospital หรือแพทย์เดินทางไปอธิบายผลการตรวจสุขภาพ

โปรแกรม Office Syndrome ราคา (บาท)
โปรโมชั่น ปกติ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Aging @ Home 1 2,500 3,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Aging @ Home 2 6,590 9,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Aging @ Home Advance 9,590 13,200
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Aging @ Home Super Advance 14,590 19,900

หมายเหตุ

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการนอกสถานที่เรียบร้อยแล้ว
 • ให้บริการเฉพาะ กรุงเทพ และปริมณฑล โดยต้องจองล่วงหน้า 1 วัน และจะต้องทำการชำระเงินก่อนถึงวันเข้ารับบริการ
 • ในกรณีที่มีผู้รับบริการมากกว่า 1 ท่าน ผู้รับบริการทุกท่านจะต้องอยู่สถานที่เดียวกัน ณ วันรับบริการเท่านั้น

บริการตรวจผู้สูงอายุที่บ้าน (ผู้ป่วยใหม่) เจาะเลือดที่บ้านอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้ารับการตรวจ ทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ เภสัชกรคลินิก เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน

3. โปรแกรมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ที่โรงพยาบาล

4. บริการฉีดวัคซีนที่บ้าน Home vaccination

ผู้สูงอายุจะมีภูมิคุ้มกันโรคลดลง ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย การให้วัคซีนในผู้สูงอายุจึงเป็นการป้องกันการติดเชื้อก่อโรคสำคัญๆ ช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิต

โปรแกรมวัคซีน

5. Smart Medicine การใช้ QR Code ที่ฉลากยา

เนื่องด้วยในปัจจุบันผู้สูงอายุมักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความจำ ทำให้มีภาวะหลงลืมเกี่ยวกับการใช้ยาเกิดขึ้น โดยเฉพาะยาที่จำเป็นต้องมีเทคนิคพิเศษในการใช้ยา เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลสามารถทบทวนวิธีใช้ยาเทคนิคพิเศษที่บ้านได้ด้วยตัวเอง โดยมีข้อมูลคำแนะนำ เมื่อสแกน QR code เช่น คำแนะนำในการใช้ยาพ่นจมูก

Home Care บริการดูแลผู้สูงอายุถึงที่บ้าน

สะดวก ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องรอนาน เพียงโทรนัดรับบริการตามวันเวลาที่ท่านสะดวก ทุกกระบวนการให้บริการ ปลอดภัย มั่นใจ ไม่ติดเชื้อ

✓ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ผ่านการคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกาย ผ่านเกณฑ์ ก่อนเดินทางมาให้บริการ

✓ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ สวม Face Shield, หน้ากากอนามัย, ถุงมือ ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน

✓ แพทย์และเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง

1. แพทย์และเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง

 • การเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุที่บ้านโดยทีมแพทย์ และพยาบาลที่ผ่านการอบรมด้านผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
 • การเยี่ยมที่บ้านผู้สูงอายุที่มีประวัติการล้มบ่อย เพื่อช่วยลดปัญหาการหกล้มที่บ้าน
 • การเยี่ยมบ้านในผู้สูงอายุที่กลับจากโรงพยาบาลหลังจากที่นอนโรงพยาบาลด้วยสาเหตุ อุบัติเหตุ หลังผ่าตัดสะโพก หัวเข่า กระดูกสันหลัง และผู้ป่วยทางอายุรกรรม

หมายเหตุ

 • คิดค่าอุปกรณ์และหัตการตามจริง
 • คิดค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท

3. เปลี่ยนสายให้อาหาร และสายสวนปัสสาวะ Home Ostomy care

ให้บริการเปลี่ยนสายให้อาหาร และสายสวนปัสสาวะสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน

หมายเหตุ

 • คิดค่าอุปกรณ์และหัตการตามจริง
 • คิดค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท

4. เจาะเลือด เก็บตัวอย่าง Home Phlebotomy

หมายเหตุ

 • คิดค่าอุปกรณ์และหัตการตามจริง
 • คิดค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท

5. ทำแผล Home wound

ให้บริการในกรณีมีนัดทำแผล

หมายเหตุ

 • คิดค่าอุปกรณ์และหัตการตามจริง
 • คิดค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท

6. ตรวจคัดกรองเชื้อโคโรนาไวรัส Home Specimen COVID-19 test

บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อโคโรนาไวรัสที่บ้าน

โปรแกรม ราคาโปรโมชั่น (บาท) ราคาปกติ (บาท)
ตรวจคัดกรองหาเชื้อโคโรนาไวรัส สำหรับครอบครัวจำนวน 3 ท่านขึ้นไป 6,500 บาท/ท่าน 9,000 บาท

หมายเหตุ

 • ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการนอกสถานที่ 1,200 บาท / 1 ครอบครัว
 • ให้บริการเฉพาะ กรุงเทพ และปริมณฑล โดยต้องจองล่วงหน้า 1 วัน และจะต้องทำการชำระเงินก่อนถึงวันเข้ารับบริการ
 • ในกรณีที่มีผู้รับบริการมากกว่า 1 ท่าน ผู้รับบริการทุกท่านจะต้องอยู่สถานที่เดียวกัน ณ วันรับบริการเท่านั้น

7. บริการส่งยาถึงบ้านภายใน 2 ชั่วโมง

Hospital Care อยู่โรงพยาบาลปลอดภัย

1. มีการแยกพื้นที่ในส่วนผู้ป่วยนอกสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

และจัดช่องทาง Fast track วัดสัญญาณชีพ การตรวจประเมินเบื้องต้น การชำระเงิน และรับยา

2. ลดเสี่ยงด้วยช่องทาง Fast track สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีน เจาะเลือด

VACCINE FAST TRACK - สมิติเวช สุขุมวิท 

VACCINE FAST TRACK – สมิติเวชศรีนครินทร์

 

3. โซนผู้ป่วยในสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ มีการตรวจสอบผู้เข้าเยี่ยมทุกราย

โรงพยาบาลมีการแบ่งโซนผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อให้การดูแลได้อย่างใกล้ชิด และมีการดูแลแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่อความปลอดภัย เรามีการประเมินผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน, การป้องกันการตก, การโฟกัส แบบ 3D : Delirium-Dementia-Depression (การหลงลืม – สมองเสื่อม – ซึมเศร้า) นอกจากนี้ยังมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง

Rating
Sign up

Already have an account?