โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

คุณมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่

 • ความดันโลหิตสูง
 • เบาหวาน
 • อ้วน
 • ไขมันในเลือดสูง
 • โรคหัวใจ
 • ความเครียด
 • สูบบุหรี่และดื่มสุรา
 • ยาบางชนิด เช่น สตรีที่รับประทาน
  ยาคุมกำเนิดร่วมกับเป็นความดันโลหิตสูง
 • อายุที่มากขึ้น จะมีความสัมพันธ์
  ต่อการเสื่อมของหลอดเลือด
โปรแกรม ราคาโปรโมชั่น
(บาท)
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง รายละเอียดเพิ่มเติม | จองเลย 20,000
27,000

หมายเหตุ:

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์เท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคสมอง และระบบประสาท โทร 02-378-9240